RWANDA CORRECTIONAL SERVICE

Ubutabera, Kugorora, Umutekano n’Umusaruro

Ubutabera, Kugorora, Umutekano n’Umusaruro

ITEKA RYA MINISITIRI N° 002/11 RYO
KUWA 29/09/2011 RIGENA UBURYO
AMADINI AKORA IMIRIMO
Y’IVUGABUTUMWA MURI ZA GEREZA

Share This Post